Ljevoruka ili desnoruka djeca: od čega ovisi dominantna strana i kako možemo znati koja je?

Kako bismo saznali da li su ljevoruka ili desnočuva djeca, možemo ih posmatrati telefonom | Izvor: Pixabay

Šta određuje da li se rađaju levoruki ili dešnjaci?

Prema rezultatima istraživanja na Univerzitetu Ruhr u Bochumu, činjenica da se djeca rađaju ljevoruki ili dešnjaci ne vodi porijeklo, kako se do nedavno vjerovalo, u mozgu. Asimetrična genetska aktivnost koja se javlja u leđnoj moždini određuje, u zavisnosti od dobijenih rezultata, preferenciju za levu ili desnu stranu.

I premda, kao što smo ranije naznačili, eksternalizacija lateralnosti se javlja u djetinjstvu, čini se da je određena mnogo ranije, u trenutku kada beba, još u majčinoj utrobi, pokazuje svoju sklonost stavljajući palac u usta jednu ili drugu ruku. Događaj koji se dešava nakon trinaeste nedelje trudnoće.

Pokreti gornjih ekstremiteta se iniciraju kroz motorni korteks mozga. Ovo šalje signal kičmenoj moždini, koja ovu naredbu pretvara u pokret. Ipak, pomenuta oblast naše sive mase nije povezana sa medulom kada preteče zanata postanu evidentne, što je dovelo do zaključka da je ovaj posljednji dio tijela ključ jednačine.

Lateralnost se može odrediti aktivnošću kičmene moždine prije rođenja | Izvor: Pxhere

Uticaj faktora sredine

Ući dublje u gore pomenuti proces, Već u osmoj nedelji gestacije, istraživači su otkrili značajne razlike u genetskoj aktivnosti svake od hemisfera kičmene moždine. A upravo područje u kojem su posmatrali takav događaj je ono koje se bavi kontrolom pokreta ruku i nogu.

Ali, koliko god čudno izgledalo, razlozi za takvu pojavu nisu unutrašnji. I je li to autori studije povezuju interakciju između enzima i DNK sa uticajima okoline. To bi uticalo, preciznije, na spajanje metilnih grupa sa genima, događaj koji se dešava neravnomjerno u svakoj od polovica i koji bi na kraju odlučio da li se deca rađaju levoruki ili dešnjaci.

[dp_product id = 209 domena = 1 jezik = 3

Ostavite Svoj Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here