Kada se dijete rodi: radne dozvole za očeve i majke

Počinjemo sa porodiljskim odsustvom. Majka ima pravo na to 16 sedmica odmora za porodiljstvo, usvajanje ili hraniteljstvo, šest od njih obavezno nakon Rođenje. Ovo vrijeme se može dodati još dvije sedmice za svako dijete (od drugog) kada je porođaj višestruk, kao i u slučaju invaliditeta djeteta. Ovaj period porodiljskog odsustva može se koristiti na osnovu sa punim ili nepunim radnim vremenom (ako postoji dogovor sa kompanijom), osim šest sedmica nakon isporuke. Na ovaj način se preostalih 10 sedmica može pretvoriti u 20 sa skraćenim radnim vremenom. Osim toga, majka se može odreći dijela ili svih ovih 10 sedmica tata, da možete uživati ​​u njima sukcesivno ili istovremeno (na primjer, po 5).

Koje uslove moram da ispunim da bih ga prikupio?

Biti otpušten ili u asimiliranoj situaciji (nezaposlenost, nesposobnost za rad...), biti u toku sa isplatama socijalnog osiguranja i dokazati minimalne periode doprinosa koji zavise od starosti, na primjer od 26 godina života: 180 dana u posljednjih 7 godina ili 360 dana tokom radnog vijeka. Ako ste radili nepuno radno vrijeme, odrađeni sati će se uzeti u obzir za dokazivanje perioda doprinosa. Ako nije uplaćeno dovoljno sredstava, tokom prvih šest sedmica a porodiljski dodatak bez doprinosa od 532,51 evra mesečno (IPREM 2016). Odnosno 17,74 evra/dan (IPREM) za 42 dana (532,51 evra/mesečno). Ako nije uplaćeno dovoljno doprinosa, naplaćuje se nedoprinosna porodiljska naknada od 17,74 eura/dan (IPREM) za 42 dana. 

Da li je istina da zarađujete više od rada?

Da. Dok ste bolesni vi se naplaćujete 100% regulatorne osnove. Ovo uključuje mjesečnu uplatu i proporcionalni dio doplata, koji će biti manji kada se vratite na posao, jer je dio primljen unaprijed. Osim toga, socijalno osiguranje ne primjenjuje porez na dohodak po odbitku, osim ako zainteresovana strana to ne zatraži kada traži davanje. IRPF koji nije zadržan po izvoru se tada primjenjuje u bilansu uspjeha.

Ja sam nastavnik i odsustvovat ću u mjesecima kada škola bude zatvorena. Hoću li propustiti svoj odmor?

Nećete ih izgubiti jer imate pravo uživati ​​u odmoru na drugi datum, čak i ako je kalendarska godina završila. Sada, ako želite da uživate u njima nakon porodiljskog i/ili dojenja, moraćete da se dogovorite sa svojim šefovima.

Ostajem bez posla i upravo sam se porodila. Ko će mi sad platiti?

Sada ćete početi da primate porodiljski dodatak za iznos koji vam odgovara i kada prođe 16 sedmica odsustva, vaša naknada za nezaposlene će biti nastavljena za vrijeme koje je preostalo do primanja. Nastavak nije automatski, mora se zatražiti u roku od 15 dana od isteka porodiljskog dodatka kako ne bi izgubio nijedan dan. Preporučljivo je da obavijestite zavod za zapošljavanje (uzmite ljekarski nalaz), da se obustavi prijava za posao i da ne morate ići na obnavljanje, pohađajte kurseve...

Ja sam samozaposlena, da li imam pravo na porodiljsko odsustvo?

Samozaposlene žene imaju pravo na porodiljsku naknadu (100% osnovice doprinosa za mjesec prije odsustva) isto kao i zaposleni radnici. Zahtjevi za traženje su isti i oni također mogu dodijeliti dio povlačenja i ukupno odsustvo za dojenje ocu.

Takođe, ako vam zatreba zaposliti nekoga koji radi za vrijeme bolovanja, novi ugovor može imati bonus od 100% doprinosa za socijalno osiguranje. Međutim, ukinuti su popusti koji su postojali za žene koje se same vraćaju ekonomskoj aktivnosti nakon majčinstva.

Majka ima pravo na 16 sedmica odmora radi porodiljstva, usvojenja ili hraniteljstva, od kojih je šest obavezno nakon porođaja.

Očinstvo

Od jula 2018. zaposleni očevi mogu uzeti pet sedmica roditeljskog odsustva. Ova dozvola je nezavisna od zajedničkog uživanja porodiljsko odsustvo.  

U junu 2018. godine pokrenuta je inicijativa za izjednačavanje očinskog i porodiljskog odsustva sa sveobuhvatna reforma sistema dozvola i beneficija za brigu i negu maloletnika u slučaju rođenja, usvojenja ili hraniteljstva. 

Odsustvo za dojenje

Dok se beba ne upozna devet mjeseci, majka ili otac (sve dok radi) mogu biti odsutni s posla sat vremena kako bi ga nahranili, bilo prirodnim ili umjetnim dojenjem. Ovaj sat se može podijeliti na dva razlomka ili promijenite za smanjenje od pola sata na početku ili na kraju. Postoji i mogućnost gomilanja sati dojenja u punim danima (i time produžiti porodiljsko odsustvo za oko 15 dana). Dok je odsustvo za laktaciju prima se sva plata.

Može li me moj šef natjerati da to uzmem u vrijeme koje ga najviše zanima??

Ne, majka ima pravo da odluči o rasporedu, iako mora obavijestiti kompaniju 15 dana ranije datuma kada će dozvola početi i prestati. Da akumulira sati dojenja U punim danima zgodno se informirati o uvjetima predviđenim u kolektivnom pregovaranju ili postići dogovor sa poslodavcem.

Imam blizance, mogu li da uživam više vremena?

Da. Trajanje dozvole se proporcionalno produžava u slučajevima Višestruko rođenje (sa dvoje djece, dva sata, sa troje djece, troje).

Radim sa opasnim proizvodima, mogu li zatražiti povlačenje?

Da, sve dok ste izloženi agensima ili uslovima koji mogu negativno uticati na zdravlje bebe i tako ovjerene od strane medicinskih službi INSS-a ili uzajamnih zajednica. Vaša kompanija vam mora ponuditi drugu kompatibilnu poziciju. Ako to nije moguće, oni će vam dati smanjenje rizika, naplaćujući 100% regulatorne baze do baby Imam devet mjeseci.

Smanjenje radnog vremena

Roditelji mogu skratiti radno vrijeme između osmine i po, uz proporcionalno smanjenje plate, za brigu o djetetu mlađem od 12 godina ili invalidu. Radnik, muškarac ili žena, ima pravo da odluči o rasporedu i trajanju odsustva.

Da li ću biti manje plaćen ako sam nezaposlen?

Jasno je da se plata smanjuje srazmjerno dijelu dana kada prestanete raditi. Međutim, tokom prve dvije godine smanjenja doprinosa oni se obračunavaju uvećani na 100% onoga što bi bilo plaćeno za puno radno vrijeme za porodiljske naknade, naknade za nezaposlenost, penziju, trajni invaliditet ili smrt.

Radim na pijaci i bojim se da mi ne žele dati sate koje mi trebaju...

Realizacija po satu smanjenje radnog vremena To je pravo radnika, ali kompanija se može ne slagati na osnovu organizacionih, produktivnih, komercijalnih razloga, razloga dostupnosti itd. U tim slučajevima morate dokazati svoje razloge protivljenja rasporedu koji predlažete.

Imam malo vremena, ali želim da se vratim na puno radno vrijeme, da li je to moguće?

Da. Kao što imate pravo da odlučite o rasporedu, tako možete odlučiti i o trajanju dozvole. Ali morate obavijestiti poslodavca 15 dana prije datuma na koji želite da ga završite.

Odsustvo za njegu djeteta

Otac ili majka, ili oboje, mogu zahtijevati a radna dozvola (besplatno) za brigu o djeci do rođenja djeteta tri godine. Odsustvo se može zatražiti u bilo koje vrijeme i uživati ​​u ratama. Prve dvije godine se smatraju periodima doprinosa za socijalno osiguranje za naknade.

Imam još jednu bebu, kako to utiče na moje odsustvo?

Potreba za brigom o novom djetetu započinje novo odsustvo sa svim svojim pravima.

Mijenjaju kompjuterski program a ja sam na odsustvu, mogu li da radim kurseve?

Da, trebali bi vas obavijestiti kako biste mogli prisustvovati kursevi šta da radite, pogotovo ako ćete se uskoro ponovo pridružiti.

Radno mesto je rezervisano na godinu dana, od rođenja bebe ili traženja odsustva?

Rezerviše se tokom prve godine odsustva radi nege deteta (od 15 do 18 meseci ako ste velika porodica) od momenta kada ste to zatražili, bez obzira na godine deteta. Nakon toga, kompanija vam mora ponuditi posao ekvivalentne kategorije.

Mobing nad porodiljama: potražite pomoć

Iako zakon priznaje ove dozvole, mnogim zaposlenim roditeljima je teško ostvariti svoja prava na pomirenje. U Fondaciji Madrina (www.kuma.org) svakodnevno pomažu ženama koje su otpuštene nakon prijave trudnoće ili kojima je paralizirana profesionalna karijera zbog traženja skraćenja radnog vremena ili odsustva radi brige o djetetu.

Kad se djeca razbole, koje dozvole postoje?

  • Majka ili otac mogu smanjite svoj radni dan, najmanje polovina, za njegu djeteta oboljelog od raka ili bilo koje druge teške bolesti, za vrijeme hospitalizacije i liječenja, sve dok maloljetno lice ne navrši 18 godina. Plata se smanjuje prema danu, ali zauzvrat dobijaju ekonomsku korist od socijalnog osiguranja.
  • Oba roditelja imaju dva dana odsustva zbog teške bolesti, hospitalizacije ili hirurške intervencije bez hospitalizacije koja zahteva odmor kod kuće za njihovu decu. Ako moraju da se presele van radnog mesta, imaće četiri dana odsustva.
  • U drugim slučajevima, izostanak sa posla radi brige o bolesnom djetetu ne smatra se plaćenim odsustvom. Pogodno je konsultovati šta kolektivni ugovor svake kompanije na tu temu ili se dogovorite sa poslodavcem da nekako nadoknadite izgubljeno vrijeme.

 

savjetnici: Mª Jesús Toraño i José Mª Fernández Mota, advokati Fondacije Madrina

Ostavite Svoj Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here