Kako mogu iskoristiti skraćenje porodiljskih sati i šta to podrazumijeva?

U prethodnim tekstovima smo razjasnili sve detalje svakog porodiljskog odsustva koje majka koja radi može iskoristiti, iako zakon teži da izjednači lik majke sa likom oca i to već može biti dobrodošlo svima od njih pod istim uslovima kao i žene, pa stoga više nema tehničkog pitanja majčinstva.

Dojenje i porodiljsko odsustvo su dva najpoznatija uz porodiljsko odsustvo od 16 sedmica nakon rođenja bebe, ali ima i drugih vrlo zanimljivih kao što je mogućnost skraćenja radnog dana. 

impliciraju

To je pravo na snazi ​​za majke i očeve koji imaju izdržavanu djecu mlađu od dvanaest godina, iako postoji niz uslova koji moraju biti ispunjeni. Najvažnije je da traženo smanjenje može biti između jedne osmine i polovine radnog vremena, a povlači za sobom proporcionalno smanjenje plate. Odnosno, ako se radni dan smanji za osminu, smanjenje plate će biti za osminu, a ovo smanjenje utiče i na osnovnu platu i na dodatke koji se pojavljuju na platnom spisku. 

Postoji važna nijansa koju treba uzeti u obzir u primjeni skraćenja radnog vremena od strane kompanije kojoj radnik to traži, a koja se odnosi na činjenicu da dva ili više radnika traže navedenu mogućnost iz istog razloga. Ako je tako, ovisno o specifičnim okolnostima svakog slučaja, njihovo istovremeno vježbanje može biti ograničeno iz opravdanih razloga koji imaju veze sa radom kompanije. Da bismo razumeli šta se dešava u ovakvom konkretnom kontekstu, potrebno je pribeći se ugovoru o radu jer je on regulisan kolektivnim pregovaranjem, mada se to može uraditi i po dogovoru sa samim preduzećem. 

Kako se prijaviti

Kao i sa svakim ličnim zahtjevom prema kompaniji ove vrste, zahtjev za skraćenim radnim vremenom mora biti upućen putem a pismena komunikacija u kojoj se navodi traženi datum početka i datum završetka, pored rasporeda koji se predlaže na osnovu traženog smanjenja odrađenih sati. Predviđeno vrijeme, osim zbog više sile, sa kojim morate komunicirati je petnaest dana ili, ako to nije moguće, ono što je navedeno u ugovoru o radu. 

U slučaju da kompanija odbije zahtjev ili pokaže da se ne slaže s prijedlogom, nešto što ne može učiniti, na primjer porodiljsko odsustvo, Socijalni sudovi će hitno učestvovati u ovom pitanju, u roku od 20 radnih dana od kada je službeno saopšteno odbijanje kompanije svom radniku. 

Ako ste nervozni da bi vam kompanija mogla uzvratiti zbog podnošenja zahtjeva za skraćeno radno vrijeme, možete biti mirni jer otpuštanje iz ovog razloga bilo bi ništavno zbog kršenja osnovnih prava. Ono što se može desiti u sadašnjem zakonskom okviru jeste da radnik - ili radnik, mi insistiramo da i muškarac može da uživa skraćeno radno vreme zbog očinstva - koji radi skraćeno radno vreme bude otpušten. U ovim slučajevima, odgovarajuća naknada se obračunava bez uzimanja u obzir koliko sati rade u trenutku otpuštanja; odnosno radi se na njihov puni dan, a ne na skraćeni, sve dok nije protekao zakonski utvrđen maksimalni rok za navedeno skraćenje sati. 

Ostavite Svoj Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here